Aanmelding

Aanmelding

Intake Vragenlijst

margaaGraag ontvang ik van u informatie ter voorbereiding van onze eerste afspraak.
U vindt de intake vragenlijst HIER>>.

1.Voornaam, achternaam, adres, verzekerings-gegevens, geslacht, geboortedatum en postcode van het aangemelde kind, en naam van de huisarts (indien buiten de regio: ook zijn/haar adres).

2. Heeft u eerder psychologische hulp gezocht voor uw kind? Zo ja, wanneer, waarom, met welk resultaat?

3. Wat is de reden van aanmelding? Hoe lang maakt u zich al zorgen? Is er een speciale reden dat u nu hulp zoekt?

4. Waarbij wilt u hulp en voor wie? Wat wilt u veranderen voor uzelf en/of voor uw kind?

5. Over de huidige situatie: hoe is uw gezin samengesteld? Op welke school zit uw kind en welke klas/groep (en voor de middelbare school): op welk niveau? Wat doet uw kind graag in zijn of haar vrije tijd? Hoe zijn de sociale contacten? Werken beide ouders en om hoeveel tijd per week gaat dat? Hoe is de eventuele kinderopvang geregeld?

6. Hoe liep de ontwikkeling van uw kind voor zover het bijzonderheden betreft tijdens de zwangerschap, de bevalling, voeding, slapen, praten, zindelijk worden, lenigheid en motoriek? Wanneer kon het fietsen, wanneer kon het zwemmen? Hoe ging en gaat het op school met leren? Hoe ging en gaat het met de sociale ontwikkeling? Zijn er bijzonderheden m.b.t. ziekte of overlijden in het gezin of directe familie? Hebben er verhuizingen plaatsgevonden in het leven van uw kind?

7. Is uw kind altijd gezond geweest en zo nee, wat had of heeft het dan? Waaruit bestond of bestaat de behandeling?

8. Wat denkt u dat er aan de hand zou kunnen zijn? (De ideeën van ouders zijn vaak minstens zo goed als die van de professional!).

Graag ontvang ik uw informatie 2 dagen voor ons gesprek.


Reden voor aanmelding - Kinderen en jeugdigen met:
• vage lichamelijke klachten
• concentratieproblemen
• problemen met de zindelijkheid
• nergens zin in hebben
• angsten die niet bij de leeftijd horen
• slaapproblemen
• niet naar school willen
• agressief gedrag
• heel druk zijn
• verlegen, teruggetrokken zijn
• problemen in de omgang met leeftijdgenoten
• dwars gedrag dat moeilijk te beïnvloeden is
• opmerkingen over dood willen
• eetproblemen
• algehele onzekerheid
• zichzelf beschadigen
• problemen rond echtscheiding

Bij voorbaat dank,
Marga Akkerman

Start / Intake

Aanmelding is mogelijk

1. op verwijzing van de huisarts/schoolarts, waarbij op de verwijsbrief staat waarom de arts verwijst;

2. op advies van de leerkracht. Van de leerkracht is een kort observatieverslag nodig met een aanduiding van het probleem.

3. op advies van een collega psycholoog, pedagoog of psychiater.

4. na invullen en verzenden van de intake vragenlijst.

Telefonisch overleg of correspondentie vooraf is mogelijk. Conform de huidige regelgeving zijn daaraan kosten verbonden.

Wachtlijst

Het bestaan van een wachtlijst is mogelijk. Hoewel ik mijn best doen om een nieuwe aanmelding binnen twee weken te spreken, kan dat in zeer drukke periodes ook twee maanden duren. In geval van spoed doe ik mijn best op korte termijn een afspraak mogelijk te maken.

Reden voor aanmelding

Kinderen en jeugdigen met:

• vage lichamelijke klachten
• concentratieproblemen
• problemen met de zindelijkheid
• nergens zin in hebben
• angsten die niet bij de leeftijd horen
• slaapproblemen
• niet naar school willen
• agressief gedrag
• heel druk zijn
• verlegen, teruggetrokken zijn
• problemen in de omgang met leeftijdgenoten
• dwars gedrag dat moeilijk te beïnvloeden is
• opmerkingen over dood willen
• eetproblemen
• algehele onzekerheid
• zichzelf beschadigen
• problemen rond echtscheiding